Űrlap-betöltő címke

TÁRSADALMI FELELŐSSÉG:
MEGKAPTUK AZ SA8000 TANÚSÍTÁST

Elkötelezettségünket az SA8000:2014® Szabvány szerinti Társadalmi Felelősségvállalás tanúsításával kívántuk megerősíteni. 

Az SA8000:2014 célja, hogy olyan szabványt kínáljon, amely a nemzetközi emberi jogi szabályozáson és a nemzeti munkajogon alapul és védi egy vállalat minden alkalmazottját, valamint beszállítóit. 

MI AZ SA8000 SZABVÁNY

Az SA8000:2014 szabvány kilenc alapvető követelményre (teljesítmény és menedzsment) van felosztva, amelyek számos alkalmazási területre vonatkoznak: egészség és biztonság, munkaidő, gyermekmunka, kényszermunka, diszkrimináció, egyesülési és kollektív tárgyalási szabadság, javadalmazás, fegyelmi eljárások és irányítási rendszerek. 

 

A Szabvány előírja, hogy a szervezet elismeri a belső párbeszéd és az átláthatóság fontosságát annak érdekében, hogy minden dolgozónak legyen képviseleti joga az SA8000 által lefedett kérdések megvitatásához a vezetőséggel. 

 

 

MIÉRT AKARTUNK MEGSZERZNI EZT A TANÚSÍTVÁNYT? 

A fő okok, amelyek az SA8000:20014 szabvány bevezetéséhez vezettek bennünket:

 

  • Ismertetni a vállalat Társadalmi Felelősségvállalási Politikáját és az SA 8000 szabvány szerint tett valós kötelezettségvállalásainkat valamennyi érdekelt féllel, leányvállalatunkkal és társadalmi szervezetünkkel; 
  • hasznos eszközt ad a Vezetőségnek a Társadalmi Felelősségvállalási Politika belső felülvizsgálatához és a vállalati célok megvalósulásának ellenőrzéséhez; 
  • objektív bizonyítékot ad a munkavállalók emberi jogainak tiszteletben tartására; 
  • elősegíti a kapcsolattartást a személyzeti irányítási kötelezettségek helyességének ellenőrzéséért felelős szervekkel; 
  • ellenőrizni beszállítóink társadalmi magatartásának helyességét; 
  • egyre nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a dolgozók problémáira és bevonásukra. 

 

ÁLLANDÓ ELKÖTELEZETTSÉG A MINŐSÉG ÉS A BEVONÁS IRÁNT 

Az SA8000 tanúsítvány az etikus garanciát jelenti működésünk során minden érdekelt fél felé, azzal az elkötelezettséggel, hogy a SAI által javasolt szabványokat kiemeljük 

 

Választásaink mindig is a minőségre irányultak, nem csak  mint ajánlat és ügyfélkapcsolatok, hanem vállalati politikánk sarokköve is, mindig ügyelve az etikára és a munkakörülményekre.